Infrastruktura

Ukoliko imate pitanja, rado ćemo odgovoriti na njih.

Infrastruktura je kompletno nezavisna od postojeće infrastrukture prodavnice I čini sastavni deo Pricer platforme. Sva oprema je od Pricer proizvođača, čineći tako zatvorenu sigurnosnu mrežu.

Pricer Infrastruktura sačinjena je od Transivera TRX koji svaki pokriva 100-150m2 I baznih stanica koji svaki napaja kroz LAN kabl 3 TRXa. Sve komponente su povezane LAN kablom do mrežnog rutera koji je povezan sa lokalnim serverom ili cloudom. Transiveri se ugrađuju u plafon brzo I jednostavno. Njihov dizajn je moderan I ne utiče na smanjenje atraktivnosti lokala. Otporan na temperaturne uslove 5-50 celzijusa, 5-95% vlažnosti, bez mogućnosti kondezacije. Po instalaciji projektovane infrastrukture radi se optičko merenje signala radi utvrđivanja zadovoljavajućeg nivoa brzine i pouzdanosti veze.
Transiveri dvosmerno komuniciraju sa elektronskim cenama, preko WIFI optičkog interneta.

Infra svetlosna dvosmerna komunikacija između Transivera I elektronske cene je ispod 1 sekunde. Svetlost putuje mnogo većom brzinom od zvuka I ta brzina omogućuje real-time promene više informacija, čak I grafike na cenama, kao I mogućnost učestalije promene cena.

Svetlostna komunikacija odvija se na opsegu od 500nm, koji je potpuno neometan za razliku od radio frekventong opsega gde je šum signala sve veći a konflikti sve izvesniji.

Komponente infrastrukture

Infrastruktura Pricer platforme

TRX HD

Montira se kod visine plafona od 2.5-5m

pdf-beli

Montira se u prostorima visine >5m I sa visokim policama

pdf-beli

PDF-25str. Industrijska primena e-ink displeja

pdf-beli

PDF-25str. Industrijska primena e-ink displeja

Emitovanje svetlosti crpi 4 puta manje energije nego radio talasna komunikacija, štedi bateriju elektronske cene uz potrošnju cele platforme kao sijalica od 100W.

Povratni signal od cene čita više transivera pa se na osnovu trijangulacije snage povratnog signala određuje realna geolokacija pozicije proizvoda u 20cm tačnosti. Ovim je olakšan premeštaj asortimana proizvoda brzo i lako unutar prodavnice. Takođe izostanak povratnog signala, alarmira grešku ne prihvatanja informacije, kao I tip greške, čime je omogućena 100% pouzdanost sistema.

Pricer server PC može biti u lokalnoj mreži I zahteva minimum 2 procesora, 16GB Ram I 2GB prostora, dok MySQL baza ne zahteva licenciranje I dodatne troškove. Sam sofver je Java web aplikacija I pokreće se iz bilo kog pretraživača. Osim lokalnog Pricer servera moguće je I koriščenje Pricer cloud ili dedicated cloud serverske infrastructure.

POBOLJŠAJTE KORISNIČKO ISKUSTVO

Smanjite In-store operacije!

Specijalisti naše kompanije pružiće vam stručne savete o bilo kom pitanju koje vas zanima.
  • Predstavljanje rešenja
  • Analiza potreba klijenta
  • Finansijska ponuda i ROI analiza

Zatražite besplatnu prezentaciju!

Naučite više o mogućnostima i tehnologije vodeće svetske platforme elektronskih cena.

    Pristajem na obradu ličnih podataka i slažem se sa korisničkim ugovorom i politikom privatnosti