Koliko kvalitetno upravljate zadacima unutar maloprodaje?

Geolokacija proizvoda uz fastflash opciju na ESLu skraćuje vreme svih operacija osoblja. Onemogućuje se greška pogrešne pozicije sličnih proizvoda, uz pomoć funkcije skeniranja proizvoda I svetlosne signalizacije cene (put to light).
Sistem ima mogućnost podizanja i prikaza zadataka osoblju preko mobilne aplikacije ili PDA. Alarmi o gapu na polici, neispravnosti planograma, pogrešne lokacije proizvoda, liste prema porudžbina sa webshopa, liste za dopunu rafova uz svetlosnu signalizaciju cene.

Dodatni upravljač omogućuje pregled multiekrana ESLa sa informacijama o stanju na zalihama, količinama u isporuci, slični proizvodi, varijacije proizvoda, analitiku kupovine proizvoda itd.

Sa ovim informacija osoblje je u mogućnosti da odmah interaguje sa kupcima sa tačnim informacijama, bez nepotrebnog odlaska do računara.

POBOLJŠAJTE KORISNIČKO ISKUSTVO

Smanjite In-store operacije!

Specijalisti naše kompanije pružiće vam stručne savete o bilo kom pitanju koje vas zanima.
  • Predstavljanje rešenja
  • Analiza potreba klijenta
  • Finansijska ponuda i ROI analiza

Zatražite besplatnu prezentaciju!

Naučite više o mogućnostima i tehnologije vodeće svetske platforme elektronskih cena.

    Pristajem na obradu ličnih podataka i slažem se sa korisničkim ugovorom i politikom privatnosti