Benefiti

Prednosti upotrebe e-cena su brpjne, dopustite da ukažemo na najznačajnije.

EBIDTA 6% rast kod dinamičkih cena, 25% vremenska ušteda operacija, 100% smanjenje reklamacije usled pogrešne cene (vreme obrade I kazne tržišne inspekcije), 30% smanjenje otpada nastalih istekom roka, 20% brža kupovina kupaca, 90% smanjenje utroška papira, 100% digitalizacija retaila, 30% povećane lojalnosti kupaca

19821-0_HD200_face_red_US_apple_v
Upravljanje cenama

Teško vam je da upravljate mnogobrojnim promenama cena? Elektronske cene automatski ažuriraju cene na policama direktno iz nivelacije u ERPu bez dodatnih napora u sekundama. Automatski postavljene akcije vezane za određeno vreme u danu, stanje artikla, rok trajanja samo su neke od pogodnosti. Povećajte profitne margine uvođenjem Pricer AI za određivanje dinamičkih cena, na osnovu potražnje i cene kod konkurenata.

Korisničko iskustvo

Kupci su u mogućnosti da pronađu lokaciju proizvoda u radnji, da se kreću optimalnom putanjom po šoping listi. Prislanjanjem telefona uz cenu, uz pomoć NFC konekcije mogu videti više informacija o proizvodu, varijacije ili čak da odaberu proizvodu virtuelnu korpu i da imaju međuzbir tokom kupovine ili da ubrzaju kupovinu na kasi. Mogućnosti interakcije kupca sa proizvodom su sada bezgranične i otvara novo poglavlje korisničkog iskustva.

kupovina-geolokacijom
Picture1
In-Store operacije

Sve operacije zaposlenih unutar radnje se drastično ubrzavaju ili automatizuju, eleminiše se mogućnost greške uz olakšano praćenje svih aktivnosti. Geolokacija uz fast flash na svakom proizvodu olakšava dopunu polica, click & collect i opcije brze isporuke. Automatski se kreiraju liste za dopune zaliha, olakšavaju se merčadajzing aktivnosti, ubrzava interakcija zaposlenih sa kupcima na licu mesta bez potrebe provere informacija uz računar.

Zelena tehnologija

Pricer elektronske cene radikalno smanjuju količinu otpada nastalih istekom roka, ukidaju u potpunosti veliku potrošnju papira za tradicionalne cene. Niska energetska potrošnja infrared komunikacije produžuje trajanje baterija na 10god kao i potrošnju sistema kao sijalica od 100W. Optimizacijom zaliha smanjuje se emisija gasova nastali proizvodnjom i obradom otpadom prekomerne produkcije. Tehnologija koja drastično utiče na očuvanje naše planete.

MarketingNaOsnovuLokacije
Direktni marketing

Marketing u vidu push notifikacije kupcima na osnovu lokacije u radnji omogućiće lakšu promociju proizvoda na akciji, privlačenje kupaca u radnju u okviru tržnih centara, kao i veći broj preuzimanja lokalne aplikacije. NFC konekcijom kupci će moći dati povratnu informaciju o proizvodu: like, ocena, komentar. Povezivanje loyality sistema sa cenama omogućiće daleko veću upotrebu istih, čime se veći broj kupaca identifikuje.

E-Shop ekspanzija

Pricer digitalne cene omogućuju logistiku kompanijama da svaka radnja postane distributivna tačka isporuke robe, čime se drastično smanjuje vreme isporuke i povećava broj porudžbina. Sakupljanje porudžbina se vrši optimalnom putanjom kroz maloprodajni magacin i police radnje. Svetlosna signalizacija proizvoda onemogućuju greške nastalih ljudskim faktorom. Kreirajte omnichannel cena po svim kanalima, povežite e-Shop sa proizvodima na policama.

POBOLJŠAJTE KORISNIČKO ISKUSTVO

Smanjite In-store operacije!

Specijalisti naše kompanije pružiće vam stručne savete o bilo kom pitanju koje vas zanima.
  • Predstavljanje rešenja
  • Analiza potreba klijenta
  • Finansijska ponuda i ROI analiza

Zatražite besplatnu prezentaciju!

Naučite više o mogućnostima i tehnologije vodeće svetske platforme elektronskih cena.

    Pristajem na obradu ličnih podataka i slažem se sa korisničkim ugovorom i politikom privatnosti